Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025

PDFUchwala-nr-xlv3412022-rady-gminy-gieraltowice-z-dnia-09-03-2022-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-profilaktyki-irozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-nalata-2022-2025.pdf

Wersja XML