Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego dla sołectwa Gierałtowice.

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego: DLA SOŁECTWA GIERAŁTOWICE W GMINIE GIERAŁTOWICE,
wyłożonego do publicznego wglądu w okresie: 29 LISTOPADA DO 31 GRUDNIA 2021 r.

 

Wersja XML