Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego - 2 grudnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego - 2 grudnia 2021 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy ul. Ks. Roboty 48A/zdalne, rozpoczęcie o godz. 17-tej.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji z 25.10.2021 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych rodzajów usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk 84/2021).

4. Omówienie założeń do nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Gierałtowice – kontynuacja

5. Plan pracy komisji na rok 2022.

6. Sprawy bieżące dla komisji.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Wersja XML