Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice.

Rysunek planu:

pdf:

PDFmpzp Gierałtowice_Zał_1_sekcja_1.pdf
PDFmpzp Gierałtowice_Zał_1_sekcja_2.pdf
PDFmpzp Gierałtowice_Zał_1_sekcja_3.pdf
PDFmpzp Gierałtowice_Zał_1_sekcja_4.pdf
PDFmpzp Gierałtowice_Zał_1_sekcja_5.pdf
PDFmpzp Gierałtowice_Zał_1_sekcja_6.pdf


png:

PNGmpzp Gierałtowice_Zał_1_sekcja_1.png
PNGmpzp Gierałtowice_Zał_1_sekcja_2.png
PNGmpzp Gierałtowice_Zał_1_sekcja_3.png
PNGmpzp Gierałtowice_Zał_1_sekcja_4.png
PNGmpzp Gierałtowice_Zał_1_sekcja_5.png
PNGmpzp Gierałtowice_Zał_1_sekcja_6.png
PNGmpzp Gierałtowice_Rysunek_planu_zmniejszenie_1-5000.png

geotiff:

TIFMPZP_GIER_1.tif
TIFMPZP_GIER_2.tif
TIFMPZP_GIER_3.tif
TIFMPZP_GIER_4.tif
TIFMPZP_GIER_5.tif
TIFMPZP_GIER_6.tif
PNGMPZP_GIER_LEGENDA.png
PNGMPZP_GIER_SCHEMAT+LEGENDA.png

Tekst uchwały:

PDFmpzp Gierałtowice_tekst_uchwały_do_wyłożenia_2.pdf
ODTmpzp Gierałtowice_tekst_uchwały_do_wyłożenia_2.odt
 

Prognoza oddziaływania na środowisko:

PDFmpzp Gierałtowice_Prognoza OnŚ_Tekst.pdf
PDFmpzp Gierałtowice_Prognoza OnŚ_Mapa.pdf
 

ODTwzor_uwagi_wylozenie-gierałtowice.odt
DOCklauzula informacyjna RODO.doc
PDFinstrukcja do dyskusji publicznej.pdf
 

Wersja XML