Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice - dane przestrzenne.

Dane przestrzenne:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice:

TIFMPZP_GIER_1.tif
TIFMPZP_GIER_2.tif
TIFMPZP_GIER_3.tif
TIFMPZP_GIER_4.tif
TIFMPZP_GIER_5.tif
TIFMPZP_GIER_6.tif
PNGMPZP_GIER_LEGENDA.png
PNGMPZP_GIER_SCHEMAT+LEGENDA.png
 

Wersja XML