Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XL/287/2021 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

Wersja XML