Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu

„Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi

na 2022 rok”

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:           

8 październik  2021 roku  –  18 październik 2021 roku

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:    Referat Organizacyjno-Kadrowo-Płacowy.

 

 

 

Załącznik:

1. Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. DOCProgram współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.doc
 

2. Formularz zgłaszania opinii. DOCFormularz zgłaszania opinii - konsultacje.doc

 

 

 

Gierałtowice, dnia 8.10.2021 r.

 

Wersja XML