Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

 

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice

w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:       8 –  18 październik  2021 roku  

 

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Referat Organizacyjno-Kadrowo-Płacowy.

 

 

Załącznik:

 

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. DOCXuchwała-nagrody.docx
   
 2. Formularz zgłaszania opinii. DOCFormularz zgłaszania opinii-nagrody kultura.doc

 

 

 

 

Gierałtowice, 8.10.2021

Wersja XML