Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. ochrony i kontroli stanu środowiska w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

Na stanowisko:

 Podinspektor  ds. ochrony i kontroli stanu środowiska
w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Gierałtowice
 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

 

Pan Tomasz Jachnik , zam. Gierałtowice

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

          Pan Tomasz Jachnik jest absolwentem wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, ma 2 letnie doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym, w tym w obsłudze interesanta oraz przy realizacji programów z zakresu poprawy stanu środowiska. Podczas rekrutacji wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych do pracy na oferowanym stanowisku.

PDFinformacja o wynikach_podinspektor OŚGK.pdf

Wersja XML