Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta Ludowego Klubu Sportowego Jedność 32 Przyszowice na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Gierałtowice”

Oferta

Ludowego Klubu Sportowego Jedność 32 Przyszowice,

siedziba:  44-178 Przyszowice, ul. Karola Miarki 1 

 

na realizację zadania publicznego pod tytułem:

 

 „Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Gierałtowice”
 

 


Oferta podlegająca publikacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

Ofertę można obejrzeć:PDFOferta uproszczona Puchar Wójta LKS.pdf

 

Pisemne uwagi dotyczące oferty należy składać

w Referacie Organizacyjno-Kadrowo-Płacowym Urzędu Gminy Gierałtowice  

(adres: 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48)

w terminie do 28 września 2021 roku

 

Wersja XML