Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice 11.08.2021 r

Strona archiwalna

 

38 posiedzenie w dniu 11 sierpnia 2021, godz. 17:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji z 22.06.2021 r.

3. Omówienie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu do sołectwa Paniówki.

4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu miejscowego dla sołectwa Przyszowice (analiza decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę, omówienie wyłączeń do opracowania w II etapie).

5 Sprawy bieżące dla komisji.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Wersja XML