Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy - 2020 rok

Urząd Gminy - sprawozdaniePDFBilans UG.pdf
PDFInformacja dodatkowa UG.pdf
PDFRachunek zysków i strat UG.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki UG.pdf
 

Wersja XML