Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Chudów.

Rysunek planu:

pdf:

png:

geotiff:

Tekst uchwały:

 

Prognoza oddziaływania na środowisko:

 

ODTwzor_uwagi_wylozenie Chudów.odt

DOCklauzula informacyjna RODO.doc

Wersja XML