Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach

ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2021

WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia  18 marca 2021 r.

 

w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Przyszowicach

 

Na podstawie:

 

 

zarządzam:

                                         

§ 1

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się Pani Barbarze Jałowieckiej-Cempurze

stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach

ul. Szkolna 4 od dnia 1 września 2021 r. na okres 5 lat szkolnych.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji.

 

§ 3

                                       

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.82.2021.pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML