Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta - Budżet Gminy 2021

 1. Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.02.2021 z 04.01.2021.pdf XLS0050.02.2021 z 04.01.2021 zalacznik.xls
  DOCX0050.02.2021 z 04.01.2021.docx
   
 2. Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 r.DOCHarmonogram 3 z 04.01.21.doc PDF0050.03.2021 z 04.01.2021.pdf
   
 3. Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.04.2021 z 04.01.2021.pdf
   
 4. Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.05.2021 z 04.01.2021.pdf XLS0050.05.2021 z 04.01.2021 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOC0050.05.2021 z 04.01.2021.doc
   
 5. Zarządzenie Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.16.2021 z 20.01.2021.pdf XLS0050.16.2021 z 20.01.2021 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOC0050.16.2021 z 20.01.2021.doc
   
 6. Zarządzenia Nr 0050.18.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21.01.2021 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDF0050.18.2021 z 21.01.2021.pdf DOCXWPF 18 21.01.21W.docx
   
 7. Zarządzenie Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021  rok.PDF0050.23.01.2021 z 22.01.2021.pdf
   
 8. Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.24.2021 z 22.01.2021.pdf XLS0050.24.2021 z 22.01.2021 Załącznik 1,2,3,.xls DOC0050.24.2021 z 22.01.2021.doc
   
 9. Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku.PDF0050.26.2021 z 29.01.2021.pdf Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz  udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych  za IV kwartał 2020 roku
   
 10. Zarządzenie  nr 0050.64.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 r.PDFZarządzenie nr 0050_64_2021_z dnia 18 lutego 2021.pdf Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku - po korekcie.
   
 11. Zarządzenie  nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 r.PDF0050.66.2021 z 22.02.2021.pdf
   
 12. Zarządzenie  nr 0050.67.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarządzenie nr 0050_67_2021_z dnia 22 lutego 2021.pdf
  XLSZarządzenie nr 0050_67_2021_z dnia 22 lutego 2021 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie nr 0050_67_2021_z dnia 22 lutego 2021.doc
   
 13. Zarządzenie  nr 0050.71.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarządzenie nr 0050_71_2021_z dnia 24 lutego 2021.pdf
  XLSZarządzenie nr 0050_71_2021_z dnia 24 lutego 2021 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie nr 0050_71_2021_z dnia 24 lutego 2021.doc
   
 14. Zarządzenie  nr 0050.72.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.DOCXWPF 72_ 25.02.21W.docx
   
 15. Zarządzenie  nr 0050.78.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.78.2021 z 8.03.2021.pdf
   
 16. Zarządzenie  nr 0050.79.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.XLSZarządzenie_Nr_0050_79_2021 z dnia 08 marca 2021 r. Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie_Nr_0050_79_2021 z dnia 08 marca 2021 r..doc
  PDFZarządzenie_Nr_0050_79_2021 z dnia 08 marca 2021 r..pdf
   
 17. Zarządzenie  nr 0050.85.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.85.2021 z 26.03.2021.pdf
   
 18. Zarządzenie  nr 0050.86.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.DOCZarządzenie_Nr_0050_86_2021 z dnia 26 marca 2021 r..doc
  XLSZarządzenie_Nr_0050_86_2021 z dnia 26 marca 2021 r. Załącznik 1,2,3,.xls
  PDFZarządzenie_Nr_0050_86_2021 z dnia 26 marca 2021 r..pdf
   
 19. Zarządzenie  nr 0050.95.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego  Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_95_2021 z dnia 31 marca 2021 r..pdf
   XLSZarządzenie_Nr_0050_95_2021 z dnia 31 marca 2021 r. Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie_Nr_0050_95_2021 z dnia 31 marca 2021 r..doc
   
 20. Zarządzenie  nr 0050.96.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie_Nr_0050_96_2021 z dnia 31 marca 2021 r..pdf DOCXWPF 96 z 31.03.21W.docx
   
 21. Zarządzenie  nr 0050.97.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_97_2021 z dnia 31 marca 2021 r..pdf DOCHarmonogram 97 z 31.03.21.doc
   
 22. Zarządzenie  nr 0050.98.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 01 kwietnia  2021 r. w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.98.2021 z 01.04.2021.pdf
   
 23. Zarządzenie  nr 0050.99.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 01 kwietnia  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.DOCZarządzenie nr 0050_99_2021 z dnia 01 kwietnia 2021 r..doc
  XLSZarządzenie nr 0050_99_2021 z dnia 01 kwietnia 2021 r. Załącznik 1,2,3,.xls
  PDFZarządzenie nr 0050_99_2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r..pdf
   
 24. Zarządzenie  nr 0050.104.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14 kwietnia  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.104.2021 z 14.04.2021.pdf
   
 25. Zarządzenie  nr 0050.105.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14 kwietnia  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.XLSZarządzenie nr 0050_105_2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie nr 0050_105_2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r..doc
  PDFZarządzenie nr 0050_105_2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r..pdf
   
 26. Zarządzenie  nr 0050.112.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 kwietnia  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.112.2021 z 27.04.2021.pdf
   
 27. Zarządzenie  nr 0050.113.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 kwietnia  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.XLSZarządzenie nr 0050_113_2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie nr 0050_113_2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r..doc
  PDFZarządzenie nr 0050_113_2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r..pdf
   
 28. Zarządzenie  nr 0050.114.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 kwietnia  2021 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał  2021 rok.PDFZarządzenie nr 0050_114_2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r..pdf Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2021 r.
   
 29. Zarządzenie  nr 0050.116.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 kwietnia  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.XLSZarządzenie nr 0050_116_2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie nr 0050_116_2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r..doc
  PDFZarządzenie nr 0050_116_2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r..pdf
   
 30. Zarządzenie  nr 0050.117.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia  2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.DOCXWPF 117 z 29.04.21W.docx PDFZarządzenie nr 0050_117_2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r..pdf
   
 31. Zarządzenie  nr 0050.121.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 maja  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.121.2021 z 17.05.2021.pdf
   
 32. Zarządzenie  nr 0050.122.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 maja  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.DOC0050.122.2021 z 17.05.2021.doc
  XLS0050.122.2021 z 17.05.2021 Załącznik 1,2,3,.xls
  PDF0050.122.2021 17.05.2021.pdf
   
 33. Zarządzenie  nr 0050.128.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 maja  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.128.2021 z 24.05.2021.pdf
   
 34. Zarządzenie  nr 0050.129.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 maja  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.DOC0050.129.2021 z 24.05.2021.doc
  XLS0050.129.2021 z 24.05.2021 Załącznik 1,2,3,.xls
  PDF0050.129.2021 z 24.05.2021.pdf
   
 35. Zarządzenie  nr 0050.130.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 maja  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.DOC0050.130.2021 z 26.05.2021.doc
  XLS0050.130.2021 z 26.05.2021 Załącznik 1,2,3,.xls
  PDF0050.130.2021 z 26.05.2021.pdf
   
 36. Zarządzenie  nr 0050.131.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 maja  2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.DOCXWPF 131 27.05.21W.docx
   
 37. Zarządzenie  nr 0050.133.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 maja  2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za rok 2020.PDF0050.133.2021 z 28.05.2021.pdf DOCXinformacja 0050.133.2021 z 28.05.2021.docx

   
 38. Zarządzenie  nr 0050.135.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 maja  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.135.2021 z 31.05.2021.pdf
   
 39. Zarządzenie  nr 0050.136.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 maja  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.DOC0050.136.2021 z 31.05.2021.doc XLS0050.136.2021 z 31.05.2021 Załącznik 1,2,3,.xls
  PDF0050.136.2021 z 31.05.2021.pdf
   
 40. Zarządzenie  nr 0050.143.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 16 czerwca  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.143.2021 z 16.06.2021.pdf
  DOC0050.143.2021 z 16.06.2021.doc
  XLS0050.143.2021 z 16.06.2021 Załącznik 1,2,3,.xls
   
 41. Zarządzenie  nr 0050.144.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 czerwca  2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.DOCXWPF 144 17.06.21W.docx
  PDF0050.144.2021 z 17.06.2021.pdf
   
 42. Zarządzenie  nr 0050.156.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 czerwca  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.156.2021 z 28.06.2021.pdf
   
 43. Zarządzenie  nr 0050.157.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 czerwca  2021 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.157.2021 z 28.06.2021.pdf
  DOC0050.157.2021 z 28.06.2021.doc
  XLS0050.157.2021 z 28.06.2021 Załącznik 1,2,3,.xls
   
 44. Zarządzenie  nr 0050.158.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca  2021 r. w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDF0050.158.2021 z 30.06.2021.pdf DOCXWPF 158 z 30.06.21W.docx
   
 45. Zarządzenie  nr 0050.159.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca  2021 r. w sprawie:  ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 r.DOCHarmonogram 159 z 30.06.21.doc
  PDF0050.159.2021 z 30.06.2021.pdf
   
 46. Zarządzenie  nr 0050.160.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca  2021 r. w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.160.2021 z 30.06.2021.pdf
   
 47. Zarządzenie  nr 0050.161.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca  2021 r. w sprawie:  zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDF0050.161.2021 z 30.06.2021.pdf DOC0050.161.2021 z 30.06.2021.doc
  XLS0050.161.2021 z 30.06.2021 Załącznik 1,2,3,.xls
   
 48. Zarządzenie  nr 0050.167.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 lipca  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarzadzenie 0050.167.2021 z 19 07.2021.pdf
   
 49. Zarządzenie  nr 0050.168.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 lipca  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.XLSZarzadzenie 0050.168.2021 z 19 07.2021.pdf Załącznik 1,2,3,.xls DOCZarzadzenie 0050.168.2021 z 19 07.2021.pdf.doc PDFZarzadzenie 0050.168.2021 z 19 07.2021.pdf.pdf
   
 50. Zarządzenie  nr 0050.170.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 lipca  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarzadzenie 0050.170.2021 z 27.07.2021.pdf
   
 51. Zarządzenie  nr 0050.171.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 lipca  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.DOCZarzadzenie 0050.171.2021 z 27 07.2021.pdf.doc XLSZarzadzenie 0050.171.2021 z 27.2021.pdf Załącznik 1,2,3,.xls PDFZarzadzenie 0050.171.2021 z 27 07.2021.pdf.pdf
   
 52. Zarządzenie  nr 0050.173.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca  2021 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku.PDFZarzadzenie 0050.173.2021 z 23 07.2021.pdf Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2021 roku
   
 53. Zarządzenie  nr 0050.174.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 03 sierpnia  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarzadzenie 0050.174.2021 z 03.08.2021.pdf
   
 54. Zarządzenie  nr 0050.175.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 03 sierpnia  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.DOCZarządzenie 0050.175.2021 z dnia 03 sierpnia.doc XLSZarządzenie 0050.175.2021 z dnia 03 sierpnia Załącznik 1,2,3,.xls PDFZarządzenie 0050.175.2021 z dnia 03 sierpnia.pdf
   
 55. Zarządzenie  nr 0050.185.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 sierpnia  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.XLSZarządzenie 0050.185.2021 z dnia 25 sierpnia Załącznik 1,2,3,.xls DOCZarządzenie 0050.185.2021 z dnia 25 sierpnia.doc PDFZarządzenie 0050.185.2021 z dnia 25 sierpnia.pdf
   
 56. Zarządzenie  nr 0050.186.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 sierpnia  2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie 0050.186.2021 z dnia 26 sierpnia.pdf DOCXWPF 186 26.08.21W.docx
   
 57. Zarządzenie  nr 0050.188.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 sierpnia  2021 r. w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za pierwsze półrocze 2021 roku.PDFZarządzenie 0050.188.2021 z dnia 26 sierpnia.pdf
   
 58. Zarządzenie  nr 0050.189.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 sierpnia  2021 r. w sprawie: przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie 0050.189.2021 z dnia 26 sierpnia.pdf
   
 59. Zarządzenie  nr 0050.191.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 sierpnia  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarzadzenie 0050.191.2021 z 27.08.2021.pdf
   
 60. Zarządzenie  nr 0050.192.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 sierpnia  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.DOCZarządzenie 0050.192.2021 z dnia 27 sierpnia.doc PDFZarządzenie 0050.192.2021 z dnia 27 sierpnia.pdf XLSZarządzenie 0050.192.2021 z dnia 27 sierpnia Załącznik 1,2,3,.xls
   
 61. Zarządzenie  nr 0050.196.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 07 września  2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok.DOCHarmonogram 196 z 07.09.21.doc
  PDFZarzadzenie 0050.196.2021 z 07.09.2021.pdf
   
 62. Zarządzenie  nr 0050.198.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 września  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarzadzenie 0050.198.2021 z 10.09.2021.pdf
   
 63. Zarządzenie  nr 0050.199.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 września  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.XLSZarzadzenie 0050.199.2021 z 10.09.2021 Załącznik 1,2,3,.xls DOCZarzadzenie 0050.199.2021 z 10.09.2021.doc PDFZarzadzenie 0050.199.2021 z 10.09.2021.pdf
   
 64. Zarządzenie  nr 0050.205.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 września  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarzadzenie 0050.205.2021 z 30.09.2021.pdf
   
 65. Zarządzenie  nr 0050.206.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 września  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.XLSZarzadzenie 0050.206.2021 z 30.09.2021 Załącznik 1,2,3,.xls DOCZarzadzenie 0050.206.2021 z 30.09.2021.doc PDFZarzadzenie 0050.206.2021 z 30.09.2021.pdf
   
 66. Zarządzenie  nr 0050.208.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 06 październik  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok. XLSZarządzenie 208 z dnia 06_10_21 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie 208 z dnia 06_10_21.doc
  PDFZarządzenie 208 z dnia 06_10_21.pdf
   
 67. Zarządzenie  nr 0050.209.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 07 październik  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok. PDFZarządzenie 0050.209.2021 z 07.10.2021.pdf
   
 68. Zarządzenie  nr 0050.210.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 07 październik  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.XLSZarządzenie 210 z dnia 07_10_21 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie 210 z dnia 07_10_21.doc
  PDFZarządzenie 210 z dnia 07_10_21.pdf
   
 69. Zarządzenie  nr 0050.211.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 07 październik  2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie 211 z dnia 07_10_21.pdf
   
 70. Zarządzenie  nr 0050.213.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 październik  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarządzenie 0050.213.2021 z 18.10.21.pdf
   
 71. Zarządzenie  nr 0050.214.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 październik  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.XLSZarządzenie 214 z dnia 18_10_21 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie 214 z dnia 18_10_21.doc
  PDFZarządzenie 214 z dnia 18_10_21.pdf
   
 72. Zarządzenie  nr 0050.216.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 październik  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarządzenie 0050.216.2021 z 27.10.2021.pdf
   
 73. Zarządzenie  nr 0050.217.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 październik  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarządzenie 217 z dnia 27_10_21.pdf
  XLSZarządzenie 217 z dnia 27_10_21 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie 217 z dnia 27_10_21.doc
   
 74. Zarządzenie  nr 0050.220.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 październik  2021 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku.PDFZarządzenie 220 z dnia 28_10_21.pdf  Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku
   
 75. Zarządzenie  nr 0050.232.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 15 listopad  2021 r. w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Gierałtowice na 2022 rok. PDFZarządzenie 232 z dnia 15_11_21.pdf
   
 76. Zarządzenie  nr 0050.233.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17  listopad  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.XLSZarządzenie 233 dnia 17_11_21 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie 233 dnia 17_11_21.doc
  PDFZarządzenie 233 z dnia 17_11_21.pdf
   
 77. Zarządzenie  nr 0050.234.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 listopad  2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie 234 z dnia 18_11_21.pdf
   
 78. Zarządzenie  nr 0050.237.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 listopad  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.XLSZarządzenie 237 dnia 19_11_21 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie 237 dnia 19_11_21.doc
  PDFZarządzenie 237 z dnia 19_11_21.pdf
   
 79. Zarządzenie  nr 0050.236.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 listopad  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarządzenie_00050.236.2021 z 19.11.2021.pdf
   
 80. Zarządzenie  nr 0050.242.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 listopad  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarządzenie_0050.242.2021 z 30.11.2021.pdf
   
 81. Zarządzenie  nr 0050.243.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 listopad  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarządzenie_0050.243.2021 z 30.11.2021.pdf
   
 82. Zarządzenie  nr 0050.244.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 listopad  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok. XLSZarządzenie 0050_244_2021_ z 30_11_21 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie 0050_244_2021_ z 30_11_21.doc
  PDFZarządzenie 0050_244_2021_ z 30_11_21.pdf
   
 83. Zarządzenie  nr 0050.248.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14  grudnia  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarządzenie 0050.248.2021 z 14.12.2021.pdf
   
 84. Zarządzenie  nr 0050.249.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14  grudnia  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.DOCZarządzenie 0050_249_2021_ z 14_12_21.doc
  XLSZarządzenie 0050_249_2021_ z 14_12_21 Załącznik 1,2,3,.xls
  PDFZarządzenie 0050_249_2021_ z 14_12_21.pdf.pdf
   
 85. Zarządzenie  nr 0050.255.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20  grudnia  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2021 rok.XLSZarządzenie 0050_255_2021_ z 20_12_21 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie 0050_255_2021_ z 20_12_21.doc
  PDFZarządzenie 0050_255_2021_ z 20_12_21.pdf.pdf
   
 86. Zarządzenie  nr 0050.257.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21  grudnia  2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarządzenie 0050_257_2021_ z 21_11_21.pdf.pdf DOCHarmonogram 257 z 21.12.21.doc
   
 87. Zarządzenie  nr 0050.258.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21  grudnia  2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie 0050_258_2021_ z 21_12_21.pdf.pdf
  DOCXWPF 21.12.21W_258.docx
   
 88. Zarządzenie  nr 0050.260.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29  grudnia  2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarządzenie 0050.260.2021 z 29.12.2021.pdf
   
 89. Zarządzenie  nr 0050.261.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29  grudnia  2021 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowce na 2021 rok.DOCZarządzenie 0050_261_2021_ z 29_12_21.doc
  XLSZarządzenie 0050_261_2021_ z 29_12_21 Załącznik 1,2,3,.xls
  PDFZarządzenie 0050_261_2021_ z 29_12_21.pdf.pdf
   
 90. Zarządzenie  nr 0050.273.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31  grudnia  2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok.PDFZarządzenie 0050_273_2021_ z 31_12_21.pdf.pdf
  DOCHarmonogram 273 z 31.12.21.doc
   
 91. Zarządzenie  nr 0050.274.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31  grudnia  2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie 0050_274_2021_ z 31_12_21.pdf.pdf DOCXWPF 31.12.21W_274.docx
   
Wersja XML