Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok.

1. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice

PDFWójt Gminy Gierałtowice ośw. majatk. za 2019 r..pdf

PDFKafanke Michał.pdf
PDFRupprich Katarzyna - powołanie na stanowisko.pdf
PDFWłodarz Roman.pdf

2. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających gminną osobą prawną.

PDFCieślik Urszula.pdf
PDFDejneka Przemysław.pdf
PDFJendryczko Aleksander.pdf
PDFKałuża Agnieszka.pdf
PDFMichalska Stefania.pdf
PDFNowak Agnieszka- powołanie na stanowisko.pdf

PDFNowak Agnieszka - korekta.pdf
PDFRak Piotr.pdf
PDFRychlewski Piotr.pdf
PDFStranc - Haberstroh Eliza.pdf
PDFWiśniewska Małgorzata.pdf

PDFPietrowska Lidia - koniec umowy.pdf
PDFPietrowska Lidia - roczne.pdf

Wersja XML