Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz ogólnodostępnych tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Gierałtowice:

Wykaz ogólnodostępnych tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie

 Gminy Gierałtowice:

 

Sołectwo Chudów

- ul. Szkolna (przy kościele)

- ul. Szkolna (betonowy okrągły słup ogłoszeniowy)

 

Sołectwo Gierałtowice:

- ul. Korfantego (przystanek autobusowy)

- ul. Ks. Roboty (przy kościele)

- ul. Ks. Roboty (przystanek Żaczek)

-ul. Ks. Roboty (przystanek Granica)

- ul. Ks. Roboty (betonowy słup ogłoszeniowy naprzeciwko Urzędu Gminy)

 

Sołectwo Paniówki:

- ul. Zwycięstwa (przy kościele)

 

Sołectwo Przyszowice

- ul. Powstańców Śl. (parking przy kościele)

- ul. Powstańców Śl. (skrzyżowanie z ul. Gierałtowicką)

- ul. Powstańców Śl. (przy korcie tenisowym)

- ul. Gierałtowicka (skrzyżowanie z ulicą Polną)

 

Wersja XML