Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odwołanie postępowania konkursowego na wybór realizatora programu pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022”

Gierałtowice, 05.09.2019 r.

 

EZ.8010.329.2019

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice na podstawie z pkt. 11 załącznika nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice nr 0050.202.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022” odwołuje postępowanie konkursowe na wybór realizatora programu.

 

PDFOdwolanie postepowania konkursowego.pdf

Wersja XML