Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na realizację zadania pn.: „Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej”.

PDFInformacja o zamiarze zawarcia umowy.pdf

Wersja XML