Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek leśny od osób prawnych

Druki deklaracji obowiązujące od 01.07.2019 r.:

DL-1 deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Uwaga!

Zgodnie z Art. 6 ust. 5a ustawy o podatku leśnym "deklaracje na podatek leśny" mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po kliknięciu w poniższy link nastąpi przekierowanie na epuap za pośrednictwem którego można złożyć deklarację podatkową w wersji elektronicznej:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/dl-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-lesnym

Druki obowiązujące od 01.01.2016 r. do 30.06.2019 r.:

XLSDeklaracja na podatek leśny DL-1.xls

PDFDeklaracja na podatek leśny DL-1.pdf

XLSDane o gruntach DL-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek leśny.xls

PDFDane o gruntach DL-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek leśny.pdf

 

Wersja XML