Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XLIX/346/18 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

UCHWAŁA NR XLIX/346/18 RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

plik do pobrania: PDF346_ projekt regulaminu PGK..pdf
 

Wersja XML