Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Informacje o wysokościach opłat skarbowych w zakresie czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń i zezwoleń podlegających tej opłacie, a będących w zakresie działania Referatu Ochrony Środowiska.

 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  205 zł,

2. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  107 zł.

Wersja XML