Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok.

1. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice

Joachim Bargiel - Wójt 

Michał Kafanke - Skarbnik 

Janusz Korus - Zastępca Wójta 

Tomasz Kowol - Zastępca Wójta - rozpoczęcie

Tomasz Kowol - Zastępca Wójta   

 

2. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających gminną osobą prawną.

Przemysław Dejneka - Prezes Pływalni Wodnik sp. zo.o. 

Piotr Rychlewski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach 

Lidia Pietrowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach 

Agnieszka Kałuża - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach 

Eliza Stranc-Haberstroh - Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach 

Małgorzata Wiśniewska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach 

Aleksander Jendryczko - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przyszowicach 

Urszula Cieślik - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach 

Stefania Michalska - Dyrektor szkoły Podstawowej w Chudowie 

Alina Taraj - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach - Pracownik Socjalny

Bartosz Wydra – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

Tomasz Drąszkowski – wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Wersja XML