Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2018 roku

                                                                

Załącznik

    do Zarządzenia Nr 0050.77.2018

                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                              z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za I kwartał 2018 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

Plan (po zmianach)

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

61.173.998,19

18.589.633,15

30,39

A1. Dochody bieżące

58.648.714,19

18.589.633,15

31,70

A2. Dochody majątkowe

2.525.284,00

0,00

0,00

B. Wydatki

64.533.749,19

16.228.062,19

25,15

B1. Wydatki bieżące

52.607.396,19

13.698.455,75

26,04

B2. Wydatki majątkowe

11.926.353,00

2.529.606,44

21,21

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 3.359.751,00

2.361.570,96

x

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za I kwartał 2018 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

PDFinformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał2018.pdf

Wersja XML