Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawy prawne

Podstawy prawne

 

Na terenie naszej Gminy od lat działa Gminna Spółka Wodno – Melioracyjna Gierałtowice. Jej funkcjonowanie reguluje:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U. 2018r, poz. 2268 z późn. zm.) Prawo Wodne

- Statut Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gierałtowice uchwalony w dniu 08.04.2003r. ( tekst jednolity – załącznik nr1 do Uchwały nr 2/2019 Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 21.02.2019r).

 

Statut: DOCStatut - tekst jednolity-1.doc

Wersja XML