Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XXV/165/16 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice”

UCHWAŁA NR XXV/165/16

RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice”

plik do pobrania: uchwała PDF165_zmiana Plan gosp. niskoem_uchwała.pdf
                           załącznik PDF165_zmiana Plan gosp. niskoem_załącznik.pdf
 

Wersja XML