Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Decyzja z 26 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE
 
 
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Przyszowicach
 
 
 
 
PDFDecyzja-GL.RET.070.7.122.2018---taryfy-za-wod-i-scieki.pdf
 
 
 
 
 

 


  

informację wytworzył(a): Sławomir Osuch
za treść odpowiada:  
data wytworzenia: 2006-01-19
Wersja XML