Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Szkód Górniczych.

       Informacje o wysokościach opłat skarbowych w zakresie czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń i zezwoleń podlegających tej opłacie, a będących w zakresie działania Referatu Inwestycji i Szkód Górniczych.

 

  1. Zwolnione z opłaty skarbowej
Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych).                                                                   

 

 
2. Zwolnione z opłaty skarbowej
Zezwolenie na zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. (art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).    

 

 
3. Opłata skarbowa w wysokości 82 zł - lub zwolnione z opłaty skarbowej jeżeli wynika ono z art. 2 ustawy opłacie skarbowej.
Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu (art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).
               

 

Wersja XML