Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 5 października 2015r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r

Zarządzenie Nr 0050. 179. 2015

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 5 października 2015r.

 

w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Na podstawie:  art. 182 §1 pkt. 1 § 2 § 2a § 5 i § 6  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz.U. Nr 21 poz. 112 ) z późn. zm

 

Wójt Gminy Gierałtowice

zarządza:

§ 1

1.Powołać 6 Obwodowych Komisji Wyborczych, w celu przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r (Dz.U. z 2015r. poz. 1017) oraz Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015r. zmieniającym postanowienie
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015r. poz.1131) w następującym składzie:

 

KOMISJA NR 1 W GIERAŁTOWICACH z siedzibą w Szkole Podstawowej w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 41

lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa Komitetu Wyborczego

1.

Agnieszka Szołtysek

Przyszowice

Komitet Wyborczy Wyborców Artura Maligłówki

2.

Alojzy Pawełka

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”

3.

Agata Szolc

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4.

Aleksandra Sebastian

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15”

5.

Joanna Jasiulek

Gierałtowice

Komitet Wyborczy KORWIN

6.

Aleksandra Kuś

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Daria Puchałka

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8.

Karina Zubek

Gierałtowice

Art. 182 § 8 Kodeksu Wyborczego

9.

Zofia Arendarska

Gierałtowice

Wójt Gminy Gierałtowice

 

 

KOMISJA NR 2 W GIERAŁTOWICACH z siedzibą w Szkole Podstawowej w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 41

lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa Komitetu Wyborczego

1.

Barbara Szołtysek

Przyszowice

Komitet Wyborczy Wyborców Artura Maligłówki

2.

Maja Pięta

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”

3.

Monika Boja

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4.

Mateusz Kowol

Paniówki

Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15”

5.

Małgorzata Midor

Gierałtowice

Komitet Wyborczy KORWIN

6.

Ewelina Osuch

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Katarzyna Kleczka

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8.

Józef Długaj

Przyszowice

Wójt Gminy Gierałtowice

 

KOMISJA NR 3 W PRZYSZOWICACH z  siedzibą  w Szkole Podstawowej w Przyszowicach ul. Szkolna 4

lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa Komitetu Wyborczego

1.

Magdalena Marek

Paniówki

Komitet Wyborczy Wyborców Artura Maligłówki

2.

Magdalena Płaszczyk

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”

3.

Anna Sztejnbis

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4.

Katarzyna Puc

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15”

5.

Dominika Kurkowska

Gierałtowice

Komitet Wyborczy KORWIN

6.

Dariusz Cichowski

Chudów

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Ewelina Woźnica

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8.

Justyna Piszczelok

Gierałtowice

Art. 182 § 8 Kodeksu Wyborczego

9.

Halina Grzywok

Ornontowice

Wójt Gminy Gierałtowice

KOMISJA NR 4 W PRZYSZOWICACH z  siedzibą  w Szkole Podstawowej w Przyszowicach ul. Szkolna 4

lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa Komitetu Wyborczego

1.

Monika Marek

Paniówki

Komitet Wyborczy Wyborców Artura Maligłówki

2.

Kamila Plaza

Przyszowice

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”

3.

Hanna Biela

Przyszowice

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4.

Joanna Szołtysek

Paniówki

Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15”

5.

Aleksandra Sobel

Przyszowice

Komitet Wyborczy KORWIN

6.

Tatiana Cichowska

Chudów

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Daria Woźnica

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8.

Mirosława Buszka

Chudów

Wójt Gminy Gierałtowice

KOMISJA NR 5 W PANIÓWKACH z siedzibą w Szkole Podstawowej w Paniówkach ul. Zwycięstwa 44

lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa Komitetu Wyborczego

1.

Kinga Kurpas

Paniówki

Komitet Wyborczy Wyborców Artura Maligłówki

2.

Zuzanna Plaza

Przyszowice

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”

3.

Piotr Wiśniewski

Paniówki

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4.

Łukasz Nocoń

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15”

5.

Monika Bielak

Chudów

Komitet Wyborczy KORWIN

6.

Joanna Kowol

Przyszowice

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Marta Pietraszek

Gierałtowice

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8.

Ewelina Strzoda

Paniówki

Art. 182 § 8 Kodeksu Wyborczego

9.

Kazimierz Tyc

Zabrze

Wójt Gminy Gierałtowice

 

KOMISJA NR 6 W CHUDOWIE  z siedzibą w Szkole Podstawowej w  Chudowie ul. Szkolna 52

lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa Komitetu Wyborczego

1.

Dominika Pyka

Paniówki

Komitet Wyborczy Wyborców Artura Maligłówki

2.

Żaneta Mizera

Przyszowice

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”

3.

Jolanta Wieczorek

Chudów

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4.

Monika Kowol

Chudów

Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15”

5.

Małgorzata Filip

Chudów

Komitet Wyborczy KORWIN

6.

Izabela Kulik

Chudów

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Justyna Niścior

Przyszowice

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8.

Jolanta Filip

Chudów

Wójt Gminy Gierałtowice

 

  1. Podać do publicznej wiadomości składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibach poszczególnych Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

§ 2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pobierz plik:PDFzarządzenie wójta w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych.pdf

Wersja XML