Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca krajowa i zagraniczna

Współpraca krajowa
                Gmina Gierałtowice kontynuuje współpracę z dwiema gmina w Polsce. Są to: Kleszczów – koło Bełchatowa najbogatsza gmina w kraju, oraz Zagórz w Bieszczadach – gmina bardzo atrakcyjna pod względem turystycznym.
Współpraca dotyczy m.in.: ochrony środowiska, odnawialnej energetyki (w ramach platformy Innowacyjna Gmina Wiejska IGW), gospodarki komunalnej, promocji, kultury i turystyki.

 

Współpraca zagraniczna
                Gmina Gierałtowice nawiązała współpracę z kilkoma partnerami zagranicznymi. W 2008 r. gmina podpisała z czeskim Uherskym Brodem umowę o wzajemnym partnerstwie i współpracy na niwie kulturalnej , edukacyjnej, sportowej i społecznej. Ważnym jej elementem jest wymiana informacji w dziedzinie ochrony środowiska oraz pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, a także współpraca gospodarcza i turystyczna. Kontakt z partnerskim miastem został nawiązany dzięki współpracy Chóru Słowik z Przyszowic z Chórem Mieszanym Dvorzak z Uherskyego Brodu.

                Kontynuowana jest wymiana kulturalna w dziedzinie śpiewaczej pomiędzy Chórem Cecylia z Paniówek a Chórem Stonawa ze Stonawy w Czechach.

                Trwa nawiązywanie kontaktów z holenderskim Naarden – miejscem pobytu Jana Amosa Comenskyego (Komeniusza). Z niemieckim Lahstedt gmina współpracuje w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, doradztwa w budowie oczyszczalni ścieków „Abwasserpartnerschaft”. Gmina Lahstedt otrzymała 1 nagrodę na światowej wystawie EXPO 2000 w Hanowerze, za wybudowanie naturalnej oczyszczalni ścieków. Współpraca z niemieckim Velen dotyczy głównie wymiany sportowej. Drużyny juniorów biorą udział w turniejach piłki nożnej organizowanych co roku na przemian w Velen i Gierałtowicach.

Informacje zaczerpnięte z drugiej edycji folderu pt. „Gmina Gierałtowice”.


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Gierałtowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sławomir Osuch
Data wytworzenia: 31.01.2011 r.
Wersja XML