Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o Gminie Gierałtowice

    Gmina Gierałtowice pod względem wielkości należy do średnich gmin Górnego Śląska. Jej położenie geograficzne w południowo-zachodniej części województwa oraz bliska obecnośc duzych aglomeracji miejskich tj. Gliwice, Zabrza, Knurowa, Mikołowa, Rudy Śląskiej jak również skrzyżowanie budowanych autostrad A-1 i A-4 wpływa na dynamiczny rozwój gminy.

 

Brak opisu obrazka   

    Gmina Gierałtowice została utworzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 1977 roku z połączenia gmin: Bujaków, Chudów, Gierałtowice, Ornontowice, Paniówki, Przyszowice, które weszły w skład Gminy Gierałtowice jako sołectwa.

    W 1991 roku nastąpiło odłączenia sołectwa Ornontowice, które dzis stanowi odrębną gminę. W 1995 roku sołectwo Bujaków zadecydowało o włączeniu się w granice administracyjne miasta Mikołów.

   Powierzchnia Gminy wynosi 39 km2. Po reformie administracyjnej państwa przeprowadzonej w 1999 roku, Gmina należy do ziemskiego powiatu gliwickiego.

    Urząd Gminy mieści się w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty w zabytkowym budynku, którego powstanie datuje się na początek XX wieku. Dawniej był siedzibą szkoły podstawowej. Obecny kształt budynek uzyskał w wyniku przeprowadzonych remontów w latach 1992-1994.    

Brak opisu obrazka

     Gmina Gierałtowice to gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.

     Gmina sąsiaduje z miastami przemysłowymi w krajobrazie których dominują kopalniane szyby i fabryczne kominy. Mimo to na terenie sołectw gminy można znaleźć malownicze i przytulne zakątki.

      Na terenie Gminy Gierałtowice działają także cztery przedszkola, po jednym w każdym sołectwie. Poza szkołami Gmina Gierałtowice posiada sieć bibliotek z bogatymi i ciekawymi zbiorami.
 

źródło: informator inwestycyjny Gminy Gierałtowice; maj 2002.
 

 zdjęcia satelitarne Gminy Gierałtowice maps.google.pl

Wersja XML