Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta - Referendum

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 27 lipca 2015 roku

 

W sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w Gminie Gierałtowice oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, możliwości głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

 

Na podstawie art.6 ust.5 i art. 92 ust.1  ustawy z dnia 14.03.2003r o referendum ogólnokrajowym(t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 318) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVI/201/12 z 18 grudnia 2012r.w sprawie podziału Gminy Gierałtowice na stałe obwody głosowania, podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, oraz
o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji do spraw referendum

1

Sołectwo Gierałtowice ulice :

Kolonia Beksza, Brzezina, Chudowska, Jojki, Kaczmarskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Korfantego, Leśna, Ligonia, Miarki, Obrońców Granicy, Piontka, Południowa, Prusa, Księdza Roboty, Stachury, Topolowa, Wodna, Wyzwolenia.

Szkoła Podstawowa

Gierałtowice ul. Powstańców Śl. 41

2

Sołectwo Gierałtowice ulice :

Chopina, Graniczna, Kopernika, Mickiewicza, Ogrodowa, Ofiar Obozów Hitlerowskich, Paderewskiego, Polna, Powstańców Śląskich, Sienkiewicza, Jana III Sobieskiego, Targowa, Zgrzebnioka

Szkoła Podstawowa

Gierałtowice ul. Powstańców Śl. 41

3

Sołectwo Przyszowice ulice:

Brzeg, Brzozowa, Fornalskiej, Gierałtowicka, Gliwicka ,Graniczna, Grobla, Leśna, Miarki, Makoszowska, Morcinka, Orzeszkowej, Parkowa, Poloczka, Południowa, Powstańców Śląskich, Słoneczna, Stachury, Staszica, Stawowa, Szkolna, Wieczorka, Wilsona, Wolności

Szkoła Podstawowa

Przyszowice

ul. Szkolna 4

4

Sołectwo Przyszowice ulice:

Floriana, Jasna, Kolejowa, Krótka, Ligonia, Ogrodowa, Polna, Księdza Pogrzeby, Spółdzielcza, Tuwima, Wodna.

 

Szkoła Podstawowa

Przyszowice

ul. Szkolna 4

5

Sołectwo Paniówki - całe sołectwo

Szkoła Podstawowa Paniówki

ul. Zwycięstwa 44

6

Sołectwo Chudów - całe sołectwo

Szkoła Podstawowa Chudów

ul. Szkolna 52

 

Wszystkie lokale odwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Gierałtowice są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Wójtowi Gminy Gierałtowice do  dnia 24 sierpnia 2015r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48. Komisjami właściwymi do głosowania korespondencyjnego są obwodowe komisje do spraw referendum, które mają siedziby w lokalach  dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U z 2011r Nr 127, poz. 721 z późn. zm), oraz osoba która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48 złożyć wniosek o głosowaniu za pośrednictwem pełnomocnika.

 

UWAGA !

 

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) w godzinach
od 6.00 do 22.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Informacje w sprawie rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać
w Urzędzie Gminy Gierałtowice pod numerem telefonu (32) 30 11 543 lub (32) 30 11 544 lub formie elektronicznej

 

                                                                                       

 Wójt Gminy Gierałtowice

  /-/Joachim Bargiel

 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wersja XML