Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta - budżet Gminy 2015

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.2.2015 z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok PDFZarządzenie_Nr_0050_2_2015.pdf DOCXZarządzenie Nr 0050.2.2015.docx  XLSZarządzenie Nr 0050.2.2015 - załącznik.xls
   
 2. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.3.2015 z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_3_2015.pdf  DOCZarządzenie Nr 0050.3.2015.doc
   
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.12.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok PDFZarządzenie_Nr_0050_12_2015.pdf  DOCZarządzenie Nr 0050.12.2015.doc  XLSZarządzenie Nr 0050.12.2015 - załącznik.xls
   
 4. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.18.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_18_2015.pdf  DOCZarządzenie 18 z 28.01.15.doc
   
 5. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.19.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_19_2015.pdfXLSZarządzenie Nr 0050.19.2015 - załącznik.xls DOCZarządzenie Nr 0050.19.2015.doc XLSZarządzenie Nr 0050.19.2015 - tabela.xls
   
 6. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.21.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_21_2015.pdf XLSZarządzenie Nr 0050.21.2015 - załącznik.xls
  DOCZarządzenie Nr 0050.21.2015.doc
   
 7. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.22.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie_Nr_0050_22_2015.pdf 
   
 8. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.25.2015 z dnia 02 luty 2015 r. w sprawie:  zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na  2015 rok PDFZarządzenie_Nr_0050_25_2015.pdf XLSZarządzenie Nr 0050.25.2015 - załączniki.xls DOCZarządzenie Nr 0050.25.2015.doc
   
 9. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.28.2015 z dnia 16 luty 2015 r. w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_28_2015.pdf  DOCZarządzenie 28 z 16.02.15.doc
   
 10. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.29.2015 z dnia 16 luty 2015 r. w sprawie:  zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_29_2015.pdf  XLSZarządzenie Nr 0050.29.2015 - załaczniki.xls DOCZarządzenie Nr 0050.29.2015.doc
   
 11. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.32.2015 z dnia 23 luty 2015 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok.  PDFZarządzenie_Nr_0050_32_2015.pdf DOCHarmonogram 32 z 23.02.15.doc
   
 12. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.39.2015 z dnia 27 luty 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_39_2015.pdf DOCZarządzenie 39 z 27.02.15.doc
   
 13. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.40.2015 z dnia 27 luty 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_40_2015.pdf XLSZarządzenie Nr 0050.40.2015 - załaczniki.xls
   
 14. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.46.2015 z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarządzenie Nr 0050_46_2015.pdf DOCZarządzenie 46 z 05.03.15.doc
   
 15. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.47.2015 z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie Nr 0050_47_2015.pdf  DOCZarządzenie Nr 0050.47.2015.doc
  XLSZarządzenie Nr 0050.47.2015 - załączniki.xls
   
 16. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.49.2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie Nr 0050_49_2015.pdf  DOCZarządzenie 49 z 17.03.15.doc
   
 17. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.50.2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie Nr 0050_50_2015.pdf DOCZarządzenie Nr 0050.50.2015.doc
  XLSZarządzenie Nr 0050.50.2015 - załaczniki.xls
   
 18. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.59.2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie Nr 0050_59_2015.pdf DOCZarządzenie 59 27.03.15-3.doc
   
 19. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.60.2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: zmian plany finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarządzenie Nr 0050_60_2015.pdf  XLSZarządzenie Nr 0050.60.2015 Załączniki.xlsDOCZarządzenie Nr 0050.60.2015.doc
   
 20. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.63.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie Nr 0050_63_2015.pdf DOCZarządzenie Nr 0050.63.2015.doc
   
 21. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.64.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie Nr 0050_64_2015.pdf 
   
 22. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.64A.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie Nr 0050_64A_2015.pdf DOCHarmonogram 64A z 31.03.15.doc
   
 23. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.69.2015 z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarządzenie Nr 0050_69_2015.pdf DOCZarządzenie 69 z 9.04.15.doc
   
 24. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.70.2015 z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie Nr 0050_70_2015.pdf DOCZarządzenie Nr 0050.70.2015.doc
  XLSZarządzenie Nr 0050.70.2015 załączniki.xls
   
 25. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.71.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarządzenie Nr 0050_71_2015.pdf DOCZarządzenie 71 15.04.15.doc
   
 26. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.72.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie Nr 0050_72_2015.pdf DOCZarządzenie Nr 0050.72.2015.doc
   
 27. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.76.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarządzenie Nr 0050_76_2015.pdf DOCZarządzenie 76 z 20.04.15.doc
   
 28. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.77.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarządzenie Nr 0050_77_2015.pdf DOCZarządzenie Nr 0050.77.2015.doc
  XLSZarządzenie Nr 0050.77.2015 - załączniki.xls
   
 29. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.80.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych na I kwartał 2015 rok. PDFZarządzenie Nr 0050_80_2015.pdf 
   
 30. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.81.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarządzenie Nr 0050_81_2015.pdf DOCHarmonogram 81 z 27.04.15.doc
   
 31. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.82.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarządzenie Nr 0050_82_2015.pdf DOCZarządzenie 82 z 28.04.15-1.doc
   
 32. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.83.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie Nr 0050_83_2015.pdf DOCZarządzenie Nr 0050.83.2015.doc XLSZarządzenie Nr 0050.83.2015 - załaczniki.xls
   
 33. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.85.2015 z dnia 04 maja 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_85_2015.pdf DOCZarządzenie 85 z 04.05.15.doc
   
 34. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.86.2015 z dnia 04 maja 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_86_2015.pdf DOCZarządzenie_Nr_0050_86_2015 Zarządzenie1.doc
   
 35. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.90.2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_90_2015.pdf DOCZarządzenie_Nr_0050_90_2015.doc XLSZarządzenie_Nr_0050_90_2015 Załącznik 1,2,3.xls
   
 36. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.92.2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice. PDFZarządzenie_Nr_0050_92_2015.pdf DOCXWPF 13.05.15W Nr 92.docx
   
 37. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.93.2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_93_2015.pdf DOCZarządzenie 93 z 22.05.15.doc
   
 38. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.94.2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok. XLSZarządzenie_Nr_0050_94_2015 Załącznik 1,2,3.xls DOCZarządzenie_Nr_0050_94_2015.doc
  PDFZarządzenie_Nr_0050_94_2015.pdf
   
 39. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.103.2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_103_2015.pdf DOCHarmonogram z 29.05.15 Zarządzenie Nr 103.doc
   
 40. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.108.2015 z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok. DOCZarządzenie_Nr_0050_108_2015.doc XLSZarządzenie_Nr_0050_108_2015 Załącznik 1,2,3.xls
  PDFZarządzenie_Nr_0050_108_2015.pdf
   
 41. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.110.2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_110_2015.pdf DOCZarządzenie 110 z 09.06.15-1.doc
   
 42. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.111.2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok. XLSZarządzenie_Nr_0050_111_2015 Załącznik 1,2,3.xls DOCZarządzenie_Nr_0050_111_2015.doc
  PDFZarządzenie_Nr_0050_111_2015.pdf
   
 43. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.121.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 roku. PDFZarzadzenie Nr 0050_121_2015.pdf DOCZarządzenie 121 z 29.06.15.doc 
   
 44. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.122.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowie na 2015 rok.XLSZałącznik 1,2,3.xls DOCZarządzenie1.doc
  PDFZarzadzenie Nr 0050_122_2015.pdf
   
 45. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.123.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie Nr 0050_123_2015.pdf
   
 46. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.124.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia haromonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok. DOCHarmonogram 124 z 30.06.15.doc
   
 47. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.127.2015 z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarzadzenie Nr 0050_127_2015.pdf DOCZarzadzenie Nr 0050_127_2015.doc
  XLSZarzadzenie Nr 0050_127_2015_zalacznik.xls
   
 48. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.128.2015 z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie Nr 0050_128_2015.pdf
   
 49. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.131.2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_131_2015.pdf DOCZarządzenie 131 z 15.07.15.doc
   
 50. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.132.2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_132_2015.pdf DOCZarzadzenie Nr 0050_132_2015.doc
  XLSZarzadzenie Nr 0050_132_2015_zalacznik.xls
   
 51. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.135.2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_135_2015.pdf
   
 52. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.136.2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_136_2015.pdf DOCZarzadzenie Nr 0050_136_2015.doc
  XLSZarzadzenie Nr 0050_136_2015_zalacznik.xls
   
 53. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.137.2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2015 roku.PDFZarzadzenie Nr 0050_137_2015.pdf
   
 54. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.138.2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_138_2015.pdf DOCZarzadzenie Nr 0050_138_2015.doc
  XLSZarzadzenie Nr 0050_138_2015_zalacznik.xls
   
 55. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.139.2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie Nr 0050_139_2015.pdf
   
 56. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.140.2015 z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050_140_2015.pdf DOCZarządzenie 140 z 05.08.15.doc
   
 57. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.141.2015 z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarzadzenie Nr 0050_141_2015.pdf DOCZarzadzenie Nr 0050_141_2015.doc
  XLSZarzadzenie Nr 0050_141_2015_zalaczniki.xls
   
 58. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.146.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarzadzenie Nr 0050_146_2015.pdf DOCZarządzenie 146 z 24.08.15.doc
   
 59. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.147.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarzadzenie Nr 0050_147_2015.pdf DOCZarzadzenie Nr 0050_147_2015.doc
  XLSZarzadzenie Nr 0050_147_2015_Załącznik 1,2,3.xls
   
 60. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.151.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarzadzenie Nr 0050_151_2015.pdf DOCZarzadzenie Nr 0050_151_2015.doc
  XLSZarzadzenie Nr 0050_151_2015_Załącznik 1,2,3.xls
   
 61. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.152.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarzadzenie Nr 0050_152_2015.pdf
   
 62. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.153.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie Nr 0050_153_2015.pdf
   
 63. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.158.2015 z dnia  04 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCZarządzenie 158 z 04.09.15.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_158_2015.pdf
   
 64. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.159.2015 z dnia  04 września 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCZarządzenie 159 z 04.09.15.doc XLSZarządzenie 159 z 04.09.15 Załącznik 1,2,3.xls
  PDFZarządzenie_Nr_0050_159_2015.pdf
   
 65. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.162.2015 z dnia  11 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCZarządzenie 162 z 11.09.15.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_162_2015.pdf
   
 66. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.163.2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCZarządzenie 163 z 11.09.15.doc XLSZarządzenie 163 z 11.09.15 Załącznik 1,2,3.xls
  PDFZarządzenie_Nr_0050_163_2015.pdf
   
 67. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.168.2015 z dnia  21 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice  na 2015 rok.DOCZarządzenie 168 z 21.09.15.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_168_2015.pdf
   
 68. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.169.2015 z dnia  21 września 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCZarządzenie 169 z 21.09.15.doc XLSZarządzenie 169 z 21.09.15 Załącznik 1,2,3.xls
  PDFZarządzenie_Nr_0050_169_2015.pdf
   
 69. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.171.2015 z dnia  29  września 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCZarządzenie 171 z 29.09.15.doc XLSZarządzenie 171 z 29.09.15 Załącznik 1,2,3.xls
  PDFZarządzenie_Nr_0050_171_2015.pdf
   
 70. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.172.2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCZarządzenie 172 z 30.09.15.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_172_2015.pdf
   
 71. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.173.2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCZarządzenie 173 z 30.09.15.doc  XLSZarządzenie 173 z 30.09.15 Załącznik 1,2,3.xls
   PDFZarządzenie_Nr_0050_173_2015.pdf
   
 72. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.174.2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCHarmonogram 174 z 30.09.15.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_174_2015.pdf
   
 73. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.181.2015 z dnia  14 października 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCZarządzenie 181 z 14.10.15.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_181_2015.pdf
   
 74. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.182.2015 z dnia  14 października 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCZarządzenie 182 z 14.10.15.doc XLSZarządzenie 182 z 14.10.15 Załącznik 1,2,3.xls
  PDFZarządzenie_Nr_0050_182_2015.pdf
   
 75. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.185.2015 z dnia  23 października 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCZarządzenie 185 z 23.10.15.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_185_2015.pdf
   
 76. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.186.2015 z dnia  23 października 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCZarządzenie 186 z 23.10.15.doc XLSZarządzenie 186 z 23.10.15 Załącznik 1,2,3.xls
  PDFZarządzenie_Nr_0050_186_2015.pdf
   
 77. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.187.2015 z dnia  27 października 2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCZarządzenie 187 z 27.10.15.doc XLSZarządzenie 187 z 27.10.15 Załącznik 1,2,3.xlsPDFZarządzenie_Nr_0050_187_2015.pdf
   
 78. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.188.2015 z dnia  29 października 2015 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2015 roku.PDFZarządzenie_Nr_0050_188_2015.pdf
   
 79. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.190.2015 z dnia  30 października 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie_Nr_0050_190_2015.pdf
   
 80. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.194.2015 z dnia  10 listopada  2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarzadzenie_nr_0050_194_2015.pdf DOCZarządzenie 194 z 10.11.15.doc
   
 81. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.195.2015 z dnia  10 listopada  2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_195_2015.pdf XLSZarzadzenie_nr_0050_195_2015 Załącznik 1,2,3.xls
  DOCZarzadzenie_nr_0050_195_2015.doc
   
 82. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.198.2015 z dnia  17 listopada  2015 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCHarmonogram 198 z 17.11.15.doc PDFZarzadzenie_nr_0050_198_2015.pdf
   
 83. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.201.2015 z dnia  23 listopada  2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarzadzenie_nr_0050_201_2015.pdf
   
 84. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.202.2015 z dnia  23 listopada  2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.XLSZarzadzenie_nr_0050_202_2015 Załącznik 1,2,3.xls DOCZarzadzenie_nr_0050_202_2015.docPDFZarzadzenie_nr_0050_202_2015.pdf
   
 85. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.203.2015 z dnia  25 listopada  2015 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok.DOCHarmonogram 203 z 25.11.15.doc PDFZarzadzenie_nr_0050_203_2015.pdf
   
 86. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.204.2015 z dnia  30 listopada  2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok. PDFZarzadzenie_nr_0050_204_2015.pdf DOCZarządzenie 204 z 30.11.15.doc
   
 87. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.205.2015 z dnia  30 listopada  2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_205_2015.pdf XLSZarzadzenie_nr_0050_205_2015 Załącznik 1,2,3.xls DOCZarzadzenie_nr_0050_205_2015.doc
   
 88. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.206.2015 z dnia  01 grudnia  2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_206_2015.pdf XLSZarzadzenie_nr_0050_206_2015 Załącznik 1,2,3.xls
  DOCZarzadzenie_nr_0050_206_2015.doc
   
 89. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.207.2015 z dnia  08 grudnia  2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_207_2015.pdf DOCZarządzenie 207 z 08.12.15.doc
   
 90. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.209.2015 z dnia  08 grudnia  2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_209_2015.pdf XLSZarzadzenie_nr_0050_209_2015 Załącznik 1,2,3.xls
  DOCZarzadzenie_nr_0050_209_2015.doc
   
 91. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.210.2015 z dnia  14 grudnia  2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_210_2015.pdf DOCZarządzenie 210 z 14.12.15.doc
   
 92. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.211.2015 z dnia  14 grudnia  2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_211_2015.pdf XLSZarzadzenie_nr_0050_211_2015 Załącznik 1,2,3.xls
  DOCZarzadzenie_nr_0050_211_2015.doc
   
 93. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.212.2015 z dnia  15 grudnia  2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_212_2015.pdf XLSZarzadzenie_nr_0050_212_2015 Załącznik 1,2,3.xls
  DOCZarzadzenie_nr_0050_212_2015.doc
   
 94. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.215.2015 z dnia  16 grudnia  2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Gierałtowice.DOCXWPF 16.12.15W.docx PDFZarzadzenie_nr_0050_215_2015.pdf
   
 95. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.216.2015 z dnia  18 grudnia  2015 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_216_2015.pdf
   
 96. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.221.2015 z dnia  23 grudnia  2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_221_2015.pdf DOCZarządzenie 221 z 23.12.15.doc
  DOCZarządzenie 221 z 31.12.15.doc
   
 97. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.221A.2015 z dnia  23 grudnia  2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_221A_2015.pdf XLSZarzadzenie_nr_0050_221A_2015 Załącznik 1,2,3.xls
  DOCZarzadzenie_nr_0050_221A_2015.doc
   
 98. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.229.2015 z dnia  31 grudnia  2015 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_229_2015.pdf
   
 99. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.230.2015 z dnia  31 grudnia  2015 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie_nr_0050_230_2015.pdf XLSZarzadzenie_nr_0050_230_2015 Załącznik 1,2,3.xls
  DOCZarzadzenie_nr_0050_230_2015.doc
   
 100. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.231.2015 z dnia  31 grudnia  2015 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok.PDFZarzadzenie_nr_0050_231_2015.pdf
   
 101. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.232.2015 z dnia  31 grudnia  2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.DOCXWPF 31.12.15W.docx PDFZarzadzenie_nr_0050_232_2015.pdf
   
Wersja XML