Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLVI/343/14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice oraz obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice


Uchwała Nr XLVI/343/14

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice oraz obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice

plik do pobrania:

PDF343_ocena studium_uchwała.pdf
PDF343_załącznik_cz 1.pdf
PDF343_załącznik_cz 2.pdf
PDF343_załącznik_cz 3.pdf
PDF343_załącznik_cz 4.pdf
PDF343_załącznik_cz 5.pdf
PDF343_załącznik_cz 6.pdf

JPEGRys 5 - Lokalizacja złożonych wniosków na tle miejscowego pl.jpeg
JPEGRys 6 - Obszary wymagające zmian miejscowego planu zagospoda.jpeg
JPEGRysunek nr 1- Mapa pokrycia miejscowymi planami zagospodarow.jpeg
JPEGRysunek nr 2- Mapa pokrycia planami miejscowymi na tle ustal.jpeg
JPEGRysunek nr 3 - Lokalizacja złożonych wniosków na tle ustaleń.jpeg
JPEGRysunek nr 4 - Lokalizacja złożonych wniosków na tle projekt.jpeg
 

 

Wersja XML