Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Zwolnienia i ulgi ustawowe w podatku rolnym.
  Data modyfikacji: 18-01-2022 15:05
 2. Inne druki do pobrania
  Data modyfikacji: 18-01-2022 15:01
 3. Ogłoszenie konkursu projektów na zadania publiczne Gminy Gierałtowice z zakresu rozwoju sportu realizowanych w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 roku
  Data modyfikacji: 18-01-2022 15:00
 4. Pomoc publiczna
  Data modyfikacji: 18-01-2022 13:53
 5. Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
  Data utworzenia: 18-01-2022 13:51
 6. Ulgi uznaniowe w podatkach lokalnych oraz inne zwolnienia.
  Data modyfikacji: 18-01-2022 13:46
 7. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu - działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.
  Data modyfikacji: 18-01-2022 11:40
 8. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  Data modyfikacji: 17-01-2022 12:44
 9. Zarządzenia Wójta
  Data modyfikacji: 14-01-2022 10:26
 10. Interpelacje i zapytania
  Data modyfikacji: 13-01-2022 15:40
Wersja XML