Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Uchwała Nr XL/287/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 06-10-2021 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
  Data modyfikacji: 15-10-2021 09:33
 2. Uchwała Nr XL/288/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 06-10-2021 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gierałtowice
  Data modyfikacji: 15-10-2021 09:31
 3. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14 października 2021 roku w sprawie numeru i granic obwodu głosowania.
  Data utworzenia: 14-10-2021 12:36
 4. Uchwała Nr XL/290/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 06-10-2021 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr IFIII.4131.1.40.2021 Wojewody Śląskiego
  Data modyfikacji: 14-10-2021 11:38
 5. UCHWAŁA NR XL/290/2021 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr IFIII.4131.1.40.2021 Wojewody Śląskiego
  Data utworzenia: 14-10-2021 11:37
 6. Uchwała Nr XL/289/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 06-10-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki – Etap I
  Data utworzenia: 14-10-2021 11:35
 7. UCHWAŁA NR XL/289/2021 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 6 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki – Etap I
  Data utworzenia: 14-10-2021 11:33
 8. UCHWAŁA NR XL/288/2021 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 6 października 2021 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gierałtowice
  Data utworzenia: 14-10-2021 11:31
 9. UCHWAŁA NR XL/287/2021 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
  Data utworzenia: 14-10-2021 11:30
 10. Uchwała Nr XL/286/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 06-10-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gierałtowice na lata 2021-2025
  Data modyfikacji: 14-10-2021 10:35
Wersja XML