Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice

REJESTR  MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GIERAŁTOWICE

 

 

Lp.

NAZWA DOKUMENTU

NR UCHWAŁY

DATA UCHWALENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

STATUS

1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice

Pobierz:

Część 1

Część 2

Mapa: https://1drv.ms/b/s!Ap3AmDjzuROik
DpqY8jBDZXYIYLW?e=Riq5p9

III/9/79

28.06.1979r.

Dz. Urz. WRN Nr 5 poz. 52

nie obowiązuje

 

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice

Pobierz:

Część 1

Część 2

Rysunek:

1- PDFRys 001.pdf

2- PDFRys 002.pdf

3- PDFRys 003.pdf 

4- PDFRys 004.pdf 

5- PDFRys 005.pdf

 

X/41/91

25.04.1991r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 9 poz. 142

z dnia 14.08.1991r.

nie obowiązuje

 

3

Zmiana nr 1 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice w Gierałtowicach

Pobierz

XLIV/226/98

16.06.1998r.

Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 30 poz. 334 z dnia 09.10.1998r.

obowiązuje

 

4

Zmiana nr 2 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice w Przyszowicach

Pobierz

XLIV/228/98

16.06.1998r.

Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 32 poz. 525 z dnia 30.10.1998r.

obowiązuje

 

5

Zmiana nr 3 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice w Paniówkach

Pobierz

XLIV/229/98

16.06.1998r.

Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 32 poz. 526 z dnia 30.10.1998r.

obowiązuje

 

6

Zmiana nr 4 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice w Chudowie

Pobierz

XLIV/230/98

16.06.1998r.

Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 32 poz. 527 z dnia 30.10.1998r.

obowiązuje

 

7

Zmiana nr 5 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice w Paniówkach

Pobierz

XLIV/231/98

16.06.1998r.

Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 32 poz. 528 z dnia 30.10.1998r.

obowiązuje

 

8

Zmiana nr 6 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice w Przyszowicach

Pobierz

XLIV/232/98

16.06.1998r.

Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 33 poz. 540 z dnia 19.11.1998r.

obowiązuje

 

9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenów położonych w Przyszowicach

Pobierz

XLIV/235/98

16.06.1998r.

Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 35 poz. 568 z dnia 30.11.1998r.

obowiązuje

10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenów położonych wzdłuż granic z gminą Knurów

Pobierz

XLIV/234/98

16.06.1998r.

Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 35 poz. 567 z dnia 30.11.1998r.

 

obowiązuje

 

11

Zmiana nr 8 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice

Pobierz

XI/52/99

09.09.1999r.

Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 33 poz. 540 z dnia 19.11.1998r.

 

obowiązuje

 

12

Zmiana nr 10 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice

Pobierz

XI/53/99

09.09.1999r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 51 poz. 1255 z dnia 25.11.1998r.

 

obowiązuje

 

13

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice w rejonie ulicy Gliwickiej i ulicy Zabrskiej w Paniówkach

Pobierz

XXXVIII/196/2001

22.11.2001r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 100 poz. 3222 z dnia 07.12.2001r.

 

obowiązuje

 

14

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice w rejonie skrzyżowania ulicy Gliwickiej i ulicy Brzeg w Przyszowicach

Pobierz

XXXVIII/197/2001

22.11.2001r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 100 poz. 3223 z dnia 07.12.2001r.

 

obowiązuje

 

15

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice w rejonie ulicy Gliwickiej w Paniówkach

Pobierz

XXXVIII/198/2001

 

22.11.2001r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 100 poz. 3224 z dnia 07.12.2001r.

 

obowiązuje

 

16

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice w rejonie ulicy Gliwickiej w Paniówkach

Pobierz

XXXVIII/199/2001

22.11.2001r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 100 poz. 3225 z dnia 07.12.2001r.

 

obowiązuje

 

17

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice w rejonie ulicy Gierałtowickiej w Przyszowicach

Pobierz

XXXVIII/200/2001

22.11.2001r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 100 poz. 3226 z dnia 07.12.2001r.

 

obowiązuje

 

18

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru całej Gminy

JPEGmpzp gieraltowice.jpeg

JPEGmpzp gieraltowice ee i telekom.jpeg

JPEGmpzp gieraltowice woda, gaz, scieki.jpeg

DOCTekst PZP.doc

 

XXXIII/194/05

28.04.2005 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 64

poz. 1658 z dnia 23.05.2005r.

nie

obowiązuje

 

 

19

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ul. Granicznej

Pobierz

Rysunek Planu

XIII/98/11

27.10.2011r.

 

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 323

poz. 5633 z dnia 21.12.2011r.

 

obowiązuje

20

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Przyszowicach przy ul. Brzeg

Pobierz

XIV/109/11

29.11.2011r.

 

Dz. Urz. Woj. Śl.

poz. 129 z dnia 12.01.2012r.

obowiązuje

21

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śl.

Pobierz:

Zmiana planu

Rysunek

XVII/143/12

28.02.2012r.

 

Dz. Urz. Woj. Śl.

 

poz. 1431 z dnia 30.03.2012r.

 

obowiązuje

22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Przyszowice – Etap I

XXXIX/281/2021  z dnia 25.08.2021 r.

 

XXXIX/281/2021 25.08.2021

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

z dnia 31.08.2021 r. poz. 5505

obowiązuje


 

UCHWALONE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE

Lp.

Nr i data uchwały ws. MPZP

Nazwa planu

1.

PDFUchwała Nr XL/289/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki - Etap I.pdf

PDFROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_IFIII.4131.1.52.2021_2_akt.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki – Etap I
2. PDFUchwała nr XLI_291_2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Chudów.pdf Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Chudów
 

 

 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TRAKCIE SPORZĄDZANIA

Lp.

Nr i data uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

Obszar, którego dotyczy uchwała

1.

XXI/140/16 z dnia 22 marca 2016 r.
UCHWAŁA NR XXI/140/16 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice”.

Obszar sołectwa Gierałtowice

 

 

 

Wersja XML