Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Agnieszka Kałuża
ul. Powstańców Śląskich 1
44-186 Gierałtowice

301-15-27  Kierownik OPS kierownik@ops.gieraltowice.pl

301-15-28  Świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny

301-15-29  Pracownicy socjalni   rejon Chudów i Paniówki

440-05-25  Pracownicy socjalni   rejon Przyszowice i Gierałtowice

440-05-26  Księgowość oraz Kasa finanse@ops.gieraltowice.pl

strona www: www.ops.gieraltowice.pl

BIP: https://bip.ops.gieraltowice.pl/

Wersja XML