Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydawane przez Wójta Gminy Gierałtowice


Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) Wójt Gminy jest uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie podatków lokalnych.

Zgodnie z dyspozycją art.14i §3 cyt. ustawy interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

1. PDFwniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.pdf
    PDFinterpretacja indywidualna.pdf

2.PDFwniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.pdf
   PDFinterpretacja indywidualna.pdf

informację wytworzył(a): Katarzyna Krząkała
za treść odpowiada: Katarzyna Krząkała
data wytworzenia: 15-10-2008

 

Wersja XML