Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Druki informacji obowiązujące od 01.07.2019 r.:

IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Uwaga!

Zgodnie z Art. 6 ust. 9a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych "informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych" mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po kliknięciu w poniższy link nastąpi przekierowanie na epuap za pośrednictwem którego można złożyć informację podatkową w wersji elektronicznej.


Druk  informacji obowiązujący do 30.06.2019 r. (tj. dla zdarzeń,mających wpływ na wysokość podatku, które wystąpiły przed 30.06.2019 r.):
XLSInformacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego z tytułu opodatkowania gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolny, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu jw. IN-1.xls
PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego z tytułu opodatkowania gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolny, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu jw. IN-1.pdf

 Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Druki deklaracji obowiązujące od 01.07.2019 r.:

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Uwaga!

Zgodnie z Art. 6 ust. 9a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych "deklaracje na podatek od nieruchomości" mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po kliknięciu w poniższy link nastąpi przekierowanie na epuap za pośrednictwem którego można złożyć deklarację podatkową w wersji elektronicznej.


Druki deklaracji obowiązujące od 01.01.2016 do 30.06.2019 r. (w przypadku składania korekty deklaracji złożonej przed 30.06 2019 r. należy stosować dotychczasowe wzory):
XLSDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.xls;
XLSDane o gruntach DN-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.xls;
XLSDane o budynkach DN-1/B - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.xls;
XLSDane o budowlach DN-1/C - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.xls
PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.pdf;
PDFDane o gruntach DN-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf;
PDFDane o budynkach DN-1/B - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf;
PDFDane o budowlach DN-1/C - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf.

 


Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązująca od roku 2016 do nadal
UCHWAŁA Nr XV/97/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 24.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości po uwzględnieniu zmian wynikających z UCHWAŁA NR XXV/167/16 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.11.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 


Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązująca od 01.07.2014r.
Uchwała Nr XLII/320/14z dnia 26.05.2014r. w sprawie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

Wersja XML