Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Łączne zobowiązanie pieniężne

Łączne zobowiązanie pieniężne - tylko OSOBY FIZYCZNE

Zgodnie z art. 6c ustawy o podatku rolnym:

"Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym)"

Zgodnie z art. 6a ustawy o podatku leśnym:

"Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym)"

W przypadku posiadania przedmiotów opodatkowania podlegających pod różne podatki należy od 01.07.2019 r. złożyć odrębne druki na przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości (IN-1 wraz z załącznikami), podatkiem rolnym (IR-1 wraz z załącznikami) i podatkiem leśnym (IL-1 wraz z załącznikami), natomiast zobowiązanie podatkowe zostanie ustalone łącznie w jednej decyzji.

 

 

Wersja XML