Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT - AZBEST

Komunikat
 
 
Wójt Gminy Gierałtowice informuje, że zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31), wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.
Wyniki inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia (dostępny w Referacie Ochrony Środowiska).
Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:
  1. jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej wójtowi,
  2. drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Informację przedkłada się w terminie do 31 stycznia każdego roku.

 

Podmiot udostępniający: Referat Ochrony Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Faroń
Data wytworzenia: 2011-02-03
Wersja XML