Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GIERAŁTOWICACH

Rodzaj: Instytucja Kultury

Województwo : śląskie

Powiat : gliwicki

Kod : 44-186

Adres : Gierałtowice ul. Ogrodowa 47

tel. (32) 235-32-50  tel./fax (32) 301-15-15

e-mail: dyrektor@biblioteka.gieraltowice.pl

Strona: https://biblioteka.gieraltowice.pl/

Dyrektor : Agnieszka Nowak 

Godziny otwarcia

 

Biblioteka

pon.

wt.

śr.

czw.

pt.

sob.prac.*

Centrala

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

nieczynna

Filia Nr  1

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

nieczynne

Filia Nr 2

10.00-17.00

 

10.00-17.00

 

10.00-17.00

nieczynne

Filia Nr 3

 

10.00-17.00

 

10.00-17.00

 

nieczynne

 

Lokalizacja poszczególnych bibliotek

Centrala - Gierałtowice ul. Ogrodowa 47, Dyrekcja tel. 32 235-32-50 Wypożyczalnia tel. 32 301-15-15

Filia 1- Przyszowice ul. Parkowa  11, tel.  32 441-94- 57

Filia 2- Paniówki ul. Zwycięstwa  44, tel. 32  441-94-58

Filia 3- Chudów ul. Szkolna  54, tel. 32  230-14-55

 

 

 

 

SCHEMAT_BIBLIOTEKA.jpeg

Struktura własnościowa

Samorządowa jednostka organizacyjna-Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach, zarejestrowana w Księdze Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Urząd Gminy w Gierałtowicach pod nr 1/92.

Prowadzone rejestry/ewidencyjne
 

1. Księga lustracji
2. Ewidencja czasu pracy
3. Rejestr zarządzeń Dyrektora
4. Rejestr skarg i wniosków
5. Ewidencja Polis PZU
6. Rejestr procedur kontroli zarządczej                                          
7. Rejestr druków ścisłego zarachowania
8. Rejestr upomnień                                                                                  
9. Rejestr udzielanych informacji
10. Ewidencja umów
11. Rejestr zamówień publicznych
12. Rejestr czytelników
13. Rejestr delegacji
14. Rejestr faktur                                                                                     
15. Rejestr nabytków
16. Rejestr ubytków

 

Informacje nieudostępniane

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach

ul. Ogrodowa 47
44-186 Gierałtowice
lub pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@biblioteka.gieraltowice.pl