Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr L/374/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23-06-2022 w sprawie wyboru laureata wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 17, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Gierałtowice Nr XLV/340/2022 z 9 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Ślask. z 2022 r. poz. 1716) w sprawie przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”

§ 1. Przyznać wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” Panu Andrzejowi Biskupowi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr L/374/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23-06-2022 w sprawie wyboru laureata wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”.pdf

Wersja XML