Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta na realizację zadania publicznego Otwarte Mistrzostwa Polski IMAF w Sztukach Walk

Oferta
 

Ludowego Klubu Sportowego Tempo Paniówki,

siedziba:  44-177 Paniówki, ul. Dworska 31,

na realizację zadania publicznego

 

 Otwarte Mistrzostwa Polski IMAF w Sztukach Walk


Oferta podlegająca publikacji na podst. art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Ofertę można obejrzeć    PDFOfera na realizację zadania publicznego Otwarte Mistrzostwa Polski IMAF w Sztukach Walki.pdf

 

Pisemne uwagi dotyczące oferty należy składać

w Kancelarii Urzędu Gminy w Gierałtowicach,

44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, pok.01

w terminie do 24 maja 2022 roku

DOCogłoszenie - LKS Paniówki.doc

Wersja XML