Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - o uchwaleniu  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice - etap I”, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/350/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią.

 Gierałtowice, dnia 14.04.2022 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

o uchwaleniu  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice - etap I”,

przyjętego Uchwałą Nr XLVII/350/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 kwietnia 2022 r.

oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021  r. poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice Uchwały Nr XLVII/350/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice - etap I”.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Gierałtowice bip.gieraltowice.pl. (zakładka planowanie przestrzenne/ogłoszenia i komunikaty).

PDFObwieszczenie_o uchwaleniu _Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice etap I.pdf (318,73KB)

PDFPodsumowanie_art_55ust3_mpzp_dla obszaru sołectwa Gierałtowice - etap I.pdf (613,92KB)