Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku – 21 kwietnia 2022 r.

Strona archiwalna

 

Posiedzenie Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku – 21 kwietnia 2022 r.,

Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48A.

Rozpoczęcie o godz. 17-tej.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji z 12.04.2022 r.

3. Promocja Gminy - analiza podjętych działań oraz dyskusja nad zasadnością stworzenia “Strategii promocji Gminy Gierałtowice”.

4. Współpraca z zagranicznymi samorządami - omówienie współpracy z dotychczasowymi partnerami oraz zasadności nawiązania współpracy z nowymi.

5. Promowanie samorządu terytorialnego wśród mieszkańców Gminy.

6. Sprawy bieżące dla Komisji.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Wersja XML