Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLV/345/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 09-03-2022 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870),

§ 1. Po zapoznaniu sie z petycją i stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji uznaje się, że petycja Fundacji Nicoli Tesli dotycząca podjęcia uchwał w sprawie zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji medycznej oraz szczepień przeciwko Covid-19 nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice zawiadomi wnoszącego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XLV/345/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 09-03-2022 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XLV/345/2022.docx

Wersja XML