Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Gierałtowice - 23.11.2021 r.

Strona archiwalna

 

 Posiedzenie odbędzie się 23 listopada 2021 r. o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A/posiedzenie zdalne.

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, wyznaczenie przewodniczącego komisji do prowadzenia posiedzenia wspólnego.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (druk 85/2021),

b) Budżetu Gminy Gierałtowice na 2022 rok (druk 86/2021)

c) sformułowanie wniosków komisji stałych rady gminy do projektu budżetu na 2022 r.

3. Sprawy bieżące

4. Zamknięcie posiedzenia.

Wersja XML