Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH II z dnia 19 października 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gierałtowice zarządzonych na dzień 12 grudnia 2021 r.

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH II

z dnia 19 października 2021 r.

o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gierałtowice zarządzonych na dzień 12 grudnia 2021 r.

Komisarz Wyborczy w Katowicach II, na podstawie art. 99 i art. 406 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gierałtowice zarządzonych na dzień 12 grudnia 2021 r., przyjął zawiadomienia:

1) wyborców:

o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE;

 

Komisarz Wyborczy w Katowicach II

Paweł Wysocki

Wersja XML