Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja nr 5 Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.

PDF01_06_2021 r. Aktualizacja nr 5 Planu zamówień publicznych na 2021 r..pdf

Wersja XML